tiistai 14. maaliskuuta 2017

Näytön paikka!

Näyttöt starttaa ja seuraavat asiat pitäisi näyttää:


  • Tunnen työympäristön ja päivittäiset työtavat sekä omaan tuotetuntemusta ja hyödynnän sitä myynti ja asiakaspalvelutilanteissa.

  • Teen hyllytystä, houkuttelevia/myyviä esille panoja sekä somistusta Cubuksen ohjeistuksen mukaan.

  • Palvelen asiakkaita aktiivisesti ja kohteliaasti, sekä vuorovaikutteisesti selvittäen asiakkaan tarpeet ja odotukset, luoden myönteisen palvelukokemuksen.

  • Aktiivinen lisämyynti ja tiedustelut sen merkityksen myyntitilanteissa.

  • Huolehdin aktiivisesti työympäristön toimivuudesta, siisteydestä ja viihtyvyydestä.

  • Pitää huolta työaikojen noudattamisesta ja joustan tarvittaessa poikkeavissa tilanteissa.

  • Käyttäydyn ja pukeudun tilanteen vaatimusten mukaan ja toimin työssäni aloitteellisesti.


  • Toimin tiimin jäsenenä ja edistän yhteis-/työhenkeä.